AO3 News

Post Header

Published:
2017-11-14 12:51:12 -0500
Original:
October 2017 Newsletter, Volume 118
Tags:

Banner av caitie som visar en tidning med namn och logga f?r OTW och dess projekt p? sidorna

I. FRAMG?NGSRIK V?RVNINGSKAMPANJ!

OTW (Organisationen f?r Transformativa Verk) har nyligen h?llit sin medlemsv?rvningskampanj f?r oktober 2017, som genomf?rdes av kommittén Utveckling & Medlemskap med hj?lp av Kommunikation, ?vers?ttning, Webb med flera. Under denna kampanj har vi ?vertr?ffat v?rt m?l p? 115 000 US$ och samlat in ?ver 137 000 US$ i form av mer ?n 5 500 enskilda g?vor fr?n mer ?n 70 l?nder. F?r att ge lite fler detaljer: 2 733 g?vor kom fr?n f?rstag?ngsgivare, 1 243 nya medlemmar ?r ber?ttigade att r?sta i n?sta ?rs styrelseval f?r OTW, och vi kommer att skicka ut 110 tackg?vor n?sta m?nad!

Tack alla ni som bidragit med g?vor och spridit informationen vidare. Ert st?d betyder s? mycket f?r oss. Och om du missade kampanjen, oroa dig inte, vi tar emot g?vor n?r som helst och tackg?vor finns alltid tillg?ngliga.

II. HOS AO3

Tillg?nglighet, Design & Teknologi har haft mycket att g?ra i oktober. F?rst bytte Archive of Our Own – AO3 (V?rt Eget Arkiv) till s?kert surfande (HTTPS), men fick sedan problem med belastningen p? servern under rusningstid, s? standardinst?llningen ?ndrades tillbaka till HTTP. Det g?r fortfarande att surfa p? AO3 i HTTPS genom att f?lja s?kra l?nkar eller genom att anv?nda ett till?ggsprogram i webbl?saren, om du f?redrar det.

N?r de nya front-end-servrarna (kommer snart!) ?r installerade kommer HTTPS att bli v?rt standardprotokoll f?r gott. Anv?ndare som anv?nder ljud- eller videospelare i sina verk (f?r att publicera podfic eller fanvideor) uppmanas v?nligen att l?sa p? om multimedia-inb?ddning och s?kert surfande f?r att l?ra sig hur denna f?r?ndring kommer att p?verka dem.

En annan sak som Tillg?nglighet, Design och Teknologi har f?tt hantera i oktober ?r spammare som skapade fejkade verk och samlingar p? AO3 f?r att l?nka vidare till sina egna sidor. De har blivit riktigt skickliga p? att utnyttja AO3s funktioner och har sv?mmat ?ver inbjudningsk?n med tillf?lliga mejladresser f?r att skapa nya konton. Som en korttids?tg?rd st?ngdes inbjudningsk?n av f?r att l?tta n?got p? trycket f?r Missbrukskommittén och ge tid att diskutera och inf?ra en l?sning f?r att f?rhindra de v?rsta spamattackerna.

Kommittén ?ppna D?rrar har ocks? haft mycket att g?ra under oktober och har genomf?rt importer av The Collators' Den och fanfiction-avdelningen av Unknowable Room. Tillk?nnagivanden om importer gjordes ocks? f?r West Wing Fanfiction Central, MTAC och Firefly's Glow.

Andra AO3-relaterade nyheter ?r att AO3 Dokumentation har uppdaterat vanliga fr?gor om gr?nssnitt p? AO3 f?r de som vill skr?ddarsy hur AO3 och deras verk ser ut.

Till sist harSupport f?tt in ungef?r 1600 ?renden i oktober och Missbruk har f?tt in ?ver 1000 ?renden.

III. JURIDISK R?DGIVNING OCH FANRELATERADE AKADEMISKA PUBLIKATIONER

Riktigt goda nyheter fr?n Juridiska kommittén! Som svar p? OTWs petition har USAs upphovsr?ttsbyr? f?rnyat “fanvideoskapar-undantaget” som till?ter skapare av fanvideor och icke-kommersiella remix-videor att dekryptera klipp fr?n DVD, Blu-ray och onlinek?llor f?r att anv?nda dem inom gr?nserna f?r ‘till?ten anv?ndning’ utan att detta anses strida mot reglerna mot kringg?ende av kopieringsskydd enligt lagen Digital Millennium Copyright Act.

Juridiska har ocks? l?mnat in petitioner om att klarg?ra och utvidga de befintliga undantagen f?r remixvideor och multimedia-eb?cker och kommer att forts?tta att arbeta med att st?dja dessa. H?ll utkik - det kommer inte bara att komma uppdateringar om hur det g?r under m?naderna som kommer, utan vi kommer ocks? be om era personliga historier f?r att argumentera till st?d f?r dessa klarg?randen och utvidgningar!

TWC ber ocks? om input fr?n er. Det finns nu tv? nya inbjudningar till att medverka med material i kommande nummer av Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer). Den ena g?ller ett nummer om Metodik f?r fanstudier, och den andra g?ller ett nummer om Fanfiction och forntida skrivarkulturer. Riktlinjer och deadlines ?r tillg?ngliga via l?nkarna.

IV. LEDNINGSFR?GOR

OTWs Styrelse har v?lkomnat tre nya styrelsemedlemmar, som officiellt b?rjade 1 oktober, och har sagt farv?l till Alex, Aline och Katarina, vilkas mandatperioder nu ?r slut. Vi tackar de avg?ende styrelseledam?terna f?r deras arbete.

Ekonomi har denna m?nad publicerat en uppdatering av OTWs budget f?r 2017. Tack till alla som var med och st?llde fr?gor i den ?ppna chatten 15 oktober. F?rberedelserna forts?tter inf?r den f?rsta revisionen av OTWs redovisning, vilken h?danefter kommer att g?ras ?rligen.

V. ALLT HANDLAR OM FOLK

Per den 27 oktober har OTW has 714 volont?rer. \o/

Senaste tidens personalf?r?ndringar registrerade av Volont?rer & Rekrytering listas h?r:

Nya kommittémedarbetare: Jess Hindes (Kommunikation), 2 medarbetare inom Kommunikation, 1 medarbetare inom ?vers?ttning, ironysupplement (System), 1 ytterligare medarbetare inom System, AliceandJane (Missbruk), guro (Missbruk), 1 ytterligare medarbetare inom Missbruk
Nya taggarchiveofourowno.comanisat?rer: li-sus, batgirlSwrite och Kyubey Kotone
Nya ?vers?ttarvolont?rer: alive, nyxmidnight
Avg?ende styrelsemedlemmar: Alex Tischer, Aline Carr?o, Katarina Harju
Avg?ende kommittéordf?rande: Mahewa (Valkommittén)
Avg?ende kommittémedarbetare: Minx (AO3 Dokumentation), JessicaLovesSocks2658 (Missbruk och AO3 Dokumentation), Supergreak (Taggarchiveofourowno.comanisering), Marchiveofourowno.coman (Taggarchiveofourowno.comanisering) & 2 ytterligare medarbetare inom Taggarchiveofourowno.comanisering
Avg?ende taggarchiveofourowno.comanisat?rer: 4 taggarchiveofourowno.comanisat?rer
Avg?ende ?vers?ttarvolont?rer: HLITH, Chiralivity och Jessica Park

F?r mer information om v?ra kommittéers arbete, v?nligen ta del av kommittélistan p? v?r webb.


OTW ?r den icke vinstdrivande archiveofourowno.comanisation som st?r bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, ?ppna D?rrar, TWC och OTWs Juridiska R?dgivning. Vi ?r en archiveofourowno.comanisation som drivs av fans, finansieras enbart genom g?vor och bemannas helt av volont?rer. L?r dig mer om oss p? OTWs webbplats. F?r mer information om v?rt team av ?vers?ttarvolont?rer, som har ?versatt detta inl?gg, kolla in sidan f?r ?vers?ttning.