AO3 News

Post Header

Published:
2017-11-20 12:13:45 -0500
Original:
The Boy / Michael Shanks Archive is Moving to the AO3
Tags:

The Boy / Michael Shanks banner

The Boy / Michael Shanks, ett arkiv f?r alla karakt?rer som har spelats av Michael Shanks, h?ller p? att importeras till Archive of Our Own – AO3 (V?rt Eget Arkiv).

I detta inl?gg:

Bakgrundsinformation

The Boy / Michael Shanks ?r ett multi-Michael-arkiv f?r gen, het eller slash-fanfiction om alla de karakt?rer som Michael Shanks har spelat. Arkivet flyttas till AO3 s? att det kan vara tillg?ngligt f?r st?rsta m?jliga publik s? l?nge som m?jligt, utan att vara beroende av att en enda person underh?ller dess servrar och webbsida.

Open Doors (?ppna D?rrar) kommer att arbeta tillsammans med alice ttlg f?r att importera The Boy / Michael Shanks till en separat, s?kbar, samling p? AO3.

Vi kommer att b?rja importera verk fr?n The Boy / Michael Shanks till samlingen p? AO3 efter november.

Vad inneb?r detta f?r skapare som har verk p? The Boy / Michael Shanks ?

Vi kommer att skicka ett meddelande om importen till den e-postadress vi har f?r varje skapare. Vi kommer att g?ra v?rt b?sta f?r att kontrollera om n?got av verken redan finns p? AO3 innan vi g?r importen. Om ett verk redan finns p? AO3 kommer vi att bjuda in det till samlingen i st?llet f?r att importera det. Alla verk som arkiveras ? en skapares v?gnar kommer att ha med dennes namn i verkets byline eller sammanfattning.

Alla importerade verk kommer att st?llas in p? att vara synliga enbart f?r inloggade AO3-anv?ndare. S? snart du g?r anspr?k p? dina verk kan du v?lja att g?ra dem synliga f?r alla. Efter 30 dagar kommer alla importerade verk som ingen gjort anspr?k p? att g?ras synliga f?r alla bes?kare. ?ppna D?rrar kommer sedan att rikta om webbadressern och d?refter st?nga ner webbplatsen permanent.

V?nligen kontakta ?ppna D?rrar och meddela din(a) The Boy / Michael Shanks pseudonym(er) och e-postadress(er), om:

  1. Du vill att vi ska importera dina verk, men beh?ver f? meddelandet skickat till en annan e-postadress ?n den du anv?nde f?r det ursprungliga arkivet
  2. Du redan har ett AO3-konto och redan har importerat dina verk sj?lv.
  3. Du vill importera dina verk sj?lv (?ven om du inte har ett AO3-konto ?nnu).
  4. Du INTE vill att dina verk ska flyttas till AO3.
  5. Det ?r okej f?r dig att vi bevarar dina verk p? AO3 men du vill att vi ska ta bort ditt namn.
  6. Du har n?gra andra fr?gor vi kan hj?lpa dig med.

Var v?nlig inkludera arkivets namn i ?mnesraden p? ditt e-postmeddelande. Om du inte l?ngre har tillg?ng till e-postkontot som h?r till ditt konto p? The Boy / Michael Shanks, var v?nlig kontakta ?ppna D?rrar s? hj?lper vi dig. Om du har publicerat verken n?gon annanstans, eller har ett s?tt att enkelt verifiera att de ?r dina s? ?r det bra. Om du inte har det kommer vi att samarbeta med moderatorn p? The Boy / Michael Shanks f?r att bekr?fta dina anspr?k.

V?nligen l?s ?ppna D?rrars webbsida f?r instruktioner om hur du

Om du fortfarande har fr?gor...

Om du har fler fr?gor, bes?k vanliga fr?gor om ?ppna D?rrar ellerkontakta kommittén ?ppna D?rrar.

Vi skulle ocks? bli glada om fans ville hj?lpa oss att bevara arkivets historia, The Boy / Michael Shanks p? Fanlore. Du beh?ver inte vara orolig om wiki-redigering ?r nytt f?r dig! Kolla in portalen f?r nya bes?kare, eller be Fanlore-funktion?rerna om r?d.

Vi ?r glada att kunna hj?lpa till med att bevara The Boy / Michael Shanks!

?

- ?ppna D?rrar-teamet och alice ttlg

Detta nyhetsinl?gg ?versattes av OTW’s ?vers?ttarvolont?rer. F?r att l?ra dig mer om v?rt arbete, bes?k sidan f?r ?vers?ttning p? transformativeworks.archiveofourowno.com.