AO3 News

Post Header

Published:
2017-11-22 11:42:24 -0500
Original:
Automatically hiding spam works
Tags:

?n ultimele s?pt?mani, Archive of Our Own – AO3 (Arhiva Noastr?) s-a confruntat cu un volum neobi?nuit de mare de lucr?ri spam create pentru a promova stream-uri live pentru evenimente sportive. Am luat anumite m?suri pentru a le veni de hac ?i ?n urm?toarele zile vom mai implementa o solu?ie: ascunderea automat? a lucr?rilor pe care serviciul nostru de detectare a spamului le consider? c? fac parte din aceast? categorie.

Folosim acest detector de spam ?n spatele cortinei de ceva vreme ?i are o rat? de acurate?e de 99.3% la identificarea lucr?rilor ?i comentariilor spam pe AO3. Acest lucru ?nseamn? c? exist? o ?ans? mic? ca unele lucr?ri valide s? fie marcate incorect drept spam.

Dac? lucrarea ta este etichetat? ca fiind spam, ??i vom trimite un email de ?n?tiin?are. Echipa noastr? de Abuz ??i va revizui lucrarea cat de repede cu putin?? ?i o va face vizibil? dac? nu este promovare spam. Lucr?rile nu vor fi revizuite pentru alte viol?ri ai Termenilor de Serviciu atata timp cat se afl? ?n lista de spam.

Ne cerem scuze oric?ror utilizatori alor care lucr?ri vor fi marcate incorect drept spam ?i tuturor celor care momentan a?teapt? ca noi s? le revizuim ?i s? le accept?m cererile pentru invita?ii. Suntem con?tien?i de faptul c? aceast? situa?ie este frustrant?, ?ns? ace?ti pa?i sunt necesari pentru a ne ajuta s? furniz?m o experien?? lipsit? de spam tuturor utilizatorilor no?tri.

V? mul?umim pentru r?bdare ?i dac? observa?i vreo lucrare spam care ne-a sc?pat, v? rug?m s? o raporta?i echipei de Abuz!