AO3 News

Post Header

Published:
2017-11-25 12:01:13 -0500
Original:
The OTW is Now a Humble Store Charity
Tags:

Rádi bychom Vám jménem OTW (Spole?nosti pro transformativní tvorbu) p?edstavili novy zp?sob, jak nás m??ete podpo?it: jsme te? jednou z charit, kterou m??ete zvolit během zakoupení Humble Bundle ?i p?i nákupu v Humble Store!

Humble Bundle je slu?ba, která vám umo?ňuje zaplatit za vybrané hry, knihy a software tolik, kolik chcete. Humble Store je centrálou, kde si u?ivatelé mohou koupit hry pro r?zné platformy. U obou m??ete zvolit ?ástku, kterou chcete p?idělit OTW a jejím projekt?m, a to v?etně Archive of Our Own – AO3 (Na?eho vlastního archivu), Fanlore a dal?ích. Vyběr zbo?í se li?í podle toho, v jaké zemi se nacházíte, ale je skute?ně rozsáhly! A? si budete v Humble Store kupovat hry ?i Humble Bundle, zvolte "Organization for Transformative Works" p?i placení jako svoji charitu a my dostaneme ?ást vámi zaplacené ?ástky. Va?e soukromí bude jako v?dy zachováno!

(P?íspěvky, které OTW získá z nákup? Humble Bundle ?i v Humble Store nezakládají ?lenství v OTW. Chcete-li získat ?lenství, prosíme p?ispějte pomocí tohoto formulá?e.)

Mnohokrát děkujeme za va?i podporu!

The OTW is the non-profit parent archiveofourowno.comanization of multiple projects, including AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, and OTW Legal Advocacy. We are a fan-run, entirely donor-supported archiveofourowno.comanization staffed by volunteers. Find out more about us on the OTW website. To learn more about our team of volunteer translators, who translated this post, check out the Translation page.