AO3 News

Post Header

Published:
2017-11-25 12:08:47 -0500
Original:
The OTW is Now a Humble Store Charity
Tags:

Εμε?? στο OTW (Οργανισμ?? Μετασχηματιστικ?ν ?ργων) σ?? παρουσι?ζουμε με ενθουσιασμ? ?ναν ν?ο τρ?πο για να μα? στηρ?ξετε: ε?μαστε πλ?ον μ?α απ? τι? μη κερδοσκοπικ?? οργαν?σει? που μπορε?τε να επιλ?ξετε ?ταν αγορ?ζετε ?να Humble Bundle ? κ?νετε αγορ?? μ?σω του Humble Store!

Το Humble Bundle σ?? επιτρ?πει να πληρ?σετε ?,τι επιθυμε?τε για μια ποικιλ?α παιχνιδι?ν, βιβλ?ων και λογισμικο?, εν? το Humble Store λειτουργε? ω? κ?μβο? ?στε να αγορ?ζουν οι χρ?στε? παιχν?δια για πολλαπλ?? πλατφ?ρμε?. Και στι? δ?ο περιπτ?σει?, μπορε?τε να επιλ?ξετε να δοθε? ?να ποσ? στο OTW και τα προγρ?μματ? του, συμπεριλαμβανομ?νου του Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχε?ο Μα?), του Fanlore και ?λλων. Το διαθ?σιμο περιεχ?μενο ?σω? διαφ?ρει αν?λογα με τη χ?ρα σα?, υπ?ρχει ?μω? απ?στευτη ποικιλ?α για να διαλ?ξετε! ?ταν χρησιμοποιε?τε το Humble Store για να αγορ?σετε παιχν?δια ? αγορ?ζετε ?να Humble Bundle, επιλ?ξτε το "Organization for Transformative Works" στο "ταμε?ο" ω? τη μη κερδοσκοπικ? οργ?νωση τη? επιλογ?? σα? και θα λ?βουμε μ?ρο? απ? τι? εισπρ?ξει?. ?πω? π?ντα, η ιδιωτικ?τητ? σα? ε?ναι εγγυημ?νη!

(Οι δωρε?? που λαμβ?νει το OTW ω? αποτ?λεσμα αγορ?? εν?? Humble Bundle ? αγορ?? απ? το Humble Store δε σα? κ?νουν μ?λο? του OTW. Αν επιθυμε?τε να γ?νετε μ?λο?, παρακαλο?με κ?νετε δωρε? μ?σω αυτ?? τη? φ?ρμα?.)

Ευχαριστο?με πολ? για την υποστ?ριξ? σα?!

To OTW ε?ναι ο μη κερδοσκοπικ??, μητρικ?? οργανισμ?? πολλ?ν προγραμμ?των, συμπεριλαμβανομ?νου του AO3, του Fanlore, των Ανοιχτ?ν Πορτ?ν, του TWC και τη? Νομικ?? Υπερ?σπιση? του OTW. Ε?μαστε ?να? οργανισμ?? που διοικε?ται απ? θαυμαστ??, στηρ?ζεται εξ ολοκλ?ρου σε δωρε?? και στελεχ?νεται απ? εθελοντ??. Ανακαλ?ψτε περισσ?τερα για εμ?? στην ιστοσελ?δα του OTW. Για να μ?θετε περισσ?τερα για του? εθελοντ?? -μεταφραστ?? μα?, που μετ?φρασαν αυτ?ν την αν?ρτηση, μεταβε?τε στη σελ?δα τη? Μεταφραστικ?? Επιτροπ??.