17 Works in Captain Tsubasa (Anime & Manga)

Listing Works

 1. Tags
  Summary

  Its an Extract from the episode where Jun Misugi played Against Oozora Tsubasa.

  Language:
  English
  Words:
  888
  Chapters:
  3/?
  Hits:
  16
 2. Tags
  Summary

  Wakabayashi Genzou desides to return to Japan and meet his old friends after 5 large years. But Genzou was very worried..his old friends could change could become..become not so kind as always he saw when they were children. Genzou went out of the bus in front of the station they once played with tears on his eyes. yes the field changed but not the people.

  Language:
  English
  Words:
  1,337
  Chapters:
  2/?
  Hits:
  27
 3. Tags
  Summary

  Advertencias: Mantengo los nombres japoneses porque me gustan más y creo que solo en Espa?a los han rebautizado. Aclaro, también que, como en la serie que vi no salía la parte de Kanda y el consiguiente primer beso posterior, adapto los hechos a mi manera.
  Resumen: Tantos a?os habían pasado…

  Language:
  Espa?ol
  Words:
  454
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  6
  Hits:
  113
 4. Tags
  Summary

  Bezpo?rednia kontynuacja "Eliminacji", gdzie przesz?o?? Kena postanawia zwali? si? na niego w osobie Kojiro i natr?tnych wspomnieniach z ogólniaka.

  Series
  Language:
  Polski
  Words:
  39,983
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  7
  Hits:
  57
 5. Tags
  Summary

  Zrobi?am rewolucj? na swoim profilu AO3 i wydzieli?am pod odr?bnym nickiem teksty tsubasowe, które s? dla mnie zupe?nie odr?bnym rozdzia?em twórczo?ci, s? starsze i chcia?am je oddzieli? od tego, co pisz? aktualnie. Wrzuc? tu w najbli?szym czasie wszystko i (mo?e kiedy?) zmobilizuj? si? do podokańczania tego, co urwa?am z ró?nych przyczyn.

  Kolejny krótki tekst, którego akcja dzieje si? rok po "?lubie Tsubasy". O ile poprzedni fik opowiada?, jak zacz??a si? bli?sza znajomo?? Kena i Genzo, ten - mówi jak zacz?? si? ich zwi?zek.

  Series
  Language:
  Polski
  Words:
  22,185
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  5
  Hits:
  76
 6. Tags
  Summary

  It's been three years since she last saw him, and she thought that next time she sees him, she would be alright. Her faced flushed, her knees weak, and her heart wouldn't stop beating fast. It's been three years, and she's still in love with him.

  Language:
  English
  Words:
  103,840
  Chapters:
  40/40
  Kudos:
  20
  Bookmarks:
  4
  Hits:
  503
 7. Tags
  Summary

  Take place during the game France vs Japan and after the game.

  Language:
  English
  Words:
  96
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  3
  Hits:
  89
 8. Tags
  Summary

  Tsubasa & Jun play together with Team Japan, Tsubasa think a lot of things about Jun and they have a talk.

  Language:
  English
  Words:
  238
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  2
  Hits:
  194
 9. Tags
  Summary

  Tsubasa & Kojirou were rivals but little by little they become friends and then maybe more.

  Language:
  English
  Words:
  234
  Chapters:
  1/1
  Comments:
  1
  Kudos:
  3
  Hits:
  217
 10. Tags
  Summary

  Les retrouvailles de Roberto et Olivier/Tsubasa au Brésil...

  Language:
  Fran?ais
  Words:
  1,314
  Chapters:
  1/1
  Hits:
  90
 11. Tags
  Summary

  Un partido de fútbol se ve de otra forma cuando eres un eterno reemplazante.

  Language:
  Espa?ol
  Words:
  613
  Chapters:
  1/1
  Hits:
  86
 12. Tags
  Summary

  Krótki tekst, którego akcja dzieje si? podczas wesela Tsubasy, rok po ukończeniu szko?y przez Kena i spó?k? - czyli niespe?na dwa lata po wydarzeniach opisanych w "Toho" (CO3). Jak wspomina?am na końcu tamtego fika, nie ukończy?am cz??ci czwartej, lecz ze wzgl?du na chronologi? pisania, wszystko, co jest istotne dla fabu?y, b?dzie tutaj (i w kolejnych tekstach) wyja?nione.
  W tek?cie wyst?puje sporo nawi?zań do mangowej wersji World Youth, a za?o?eniem tekstu by?o "wpasowanie si?" w tamte wydarzenia.

  Series
  Language:
  Polski
  Words:
  16,693
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  7
  Hits:
  185
 13. Tags
  Summary

  Podpadni?cie niew?a?ciwym osobom w po??czeniu z momentem nieuwagi sprawia, ?e Ken prze?yje najgorszy tydzień swojego ?ycia. Klimat high-school-hell i nietolerancja/homofobia jako temat przewodni.

  Series
  Language:
  Polski
  Words:
  79,047
  Chapters:
  2/2
  Kudos:
  7
  Hits:
  175
 14. Tags
  Summary

  Cz??? druga serii Coming Out, b?d?ca bezpo?redni? kontynuacj? "Saitamy". Powrót do szko?y nie okazuje si? by? dla Kena prost? ucieczk? od domowych problemów, a przesz?o?? uwielbia si? czasem w najmniej po??dany sposób w?óczy? za bohaterami. Zbyt du?o osób znajduje si? w niew?a?ciwym czasie w niew?a?ciwym miejscu, co rozdmuchuje ju? istniej?ce k?opoty.
  Spora ilo?? OC, niezb?dnych, by da?o si? prowadzi? school-ff do M/A, gdzie jednak wi?kszo?? akcji rozgrywa si? na boisku ;)

  Series
  Language:
  Polski
  Words:
  54,162
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  5
  Hits:
  213
 15. Tags
  Summary

  Rodzina Kena dowiaduje si? w do?? g?upi sposób, ?e jest on gejem; ten jeden problem poci?ga za sob? kolejne, a ca?o?? miksuje si? z tajemnicami, niedomówieniami i nastoletnimi hormonami.

  Series
  Language:
  Polski
  Words:
  17,255
  Chapters:
  1/1
  Comments:
  4
  Kudos:
  9
  Bookmarks:
  1
  Hits:
  267
 16. Tags
  Summary

  Tsubasa's first true love.

  Language:
  English
  Words:
  124
  Chapters:
  1/1
  Comments:
  2
  Kudos:
  4
  Hits:
  329
 17. Tags
  Summary

  Taro Misaki his heart broken because of Tsubasa's and Sanae's wedding and he compares Tsubasa with a hero.

  Language:
  English
  Words:
  946
  Chapters:
  1/1
  Kudos:
  6
  Hits:
  435

Filters

Filter results: